Imkerij De Bijenboel 
 

Imkeren met passie - onze doelstellingen

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd en verbeterd in de bescherming van natuur en landschap. Toch zien we de biodiversiteit op veel plekken nog steeds verminderen en gaat het zeker met bijen en vlinders op dit moment niet goed. Ruim de helft van de in Nederland voorkomende soorten wordt inmiddels met uitsterven is bedreigd. 

Tegelijkertijd is de relatie van de mens met zijn natuurlijke omgeving veranderd; kinderen zijn door de toenemende verstedelijking steeds minder buiten de bebouwde kom te vinden en ons contact met de natuur is in de afgelopen jaren verslechterd. Om onze natuurlijke leefomgeving te beschermen is juist die verankering van het belang van de natuur in het gedachtegoed van mensen belangrijk.

Met de Bijenboel leveren wij een bijdrage aan de bevordering en bescherming van biodiversiteit in Nederland in het algemeen en die van de bij in het bijzonder. 

Met veel enthousiasme delen wij onze kennis met een breed publiek. We willen dat mensen weten dat bijen zachtaardige, sociale en buitengewoon intelligente beestjes zijn waar je niet bang voor hoeft te zijn en die we - op allerlei vlakken, van gezondheid tot voedselproductie - hard nodig hebben. Op die manier leveren wij onze bijdrage aan de natuurinclusieve samenleving en hopen we anderen te inspireren ook hun eigen steentje bij te dragen. 

De werkzaamheden van de Bijenboel dragen ook bij aan de bevordering van de honingbij in Nederland door middel van het op verantwoorde manier houden van een gezonde populatie honingbijen. Daarnaast zijn we bezig met het opzetten van een verhuursysteem voor bijenvolkeren om de wisselwerking tussen land- en tuinbouw en de natuur actief te ondersteunen. 

E-mailen